Dans, Scoala de dans, Cultura, Educatie, Sort, Miscare, Sanatate, Liga Dansatorilor, Romania, Bucuresti

Federația Liga Dansatorilor

Follow Us:

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL A LIGA DANSATORILOR ROMANIA SA

 1. DEFINIȚII
 2. CINE SUNTEM
 1. CARE SUNT ANGAJAMENTELE LIGII DANSATORILOR FAȚĂ DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
 2. INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL EFECTUATĂ DE LIGA DANSATORILOR

 1. CUM COLECTEAZĂ LIGA DANSATORILOR DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 2. DE CE ARE NEVOIE LIGA DANSATORILOR SĂ COLECTEZE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 3. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII
 4. PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI PROFILAREA AUTOMATIZATĂ
 5. CÂT TIMP PĂSTREAZĂ LIGA DANSATORILOR DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 6. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 7. MĂSURI DE SECURITATE
 8. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA
 9. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ
 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR
 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE
 2. ÎNTREBĂRI/DATE DE CONTACT
 3. Formulare utile:
  1. Cerere stergere date
  2. Cerere modificare actualizare date
  3. Cerere de acces

Această Politică privind Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal (în continuare „Politica”) are ca scop informarea dumneavoastră în legătură cu:

 1. Angajamentele Liga Dansatorilor față de protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu

Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date sau

Regulamentul General privind Protecția Datelor (în continuare „GDPR”); și 

 1. Modul în care Liga Dansatorilor colectează și Prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, în special Datele cu Caracter Personal obținute prin intermediul site-urilor sale web si a cererilor de afiliere
 2. DEFINIȚII

Date cu Caracter Personal”: înseamnă orice informații privind o Persoană Vizată.

Persoană Vizată” înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu Caracter Personal. O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (inclusiv adrese IP și detalii de conectare) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice. În calitate de utilizator al acestui site web, trebuie să vă considerați o Persoană Vizată pentru Liga Dansatorilor.

Operator”: entitatea Liga Dansatorilor care stabilește scopurile și mijloacele Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, astfel cum aceasta este identificată mai jos.

Persoană Împuternicită”: entitatea (din cadrul grupului Liga Dansatorilor sau nu) care Prelucrează Date cu Caracter Personal în numele Operatorului. „Prelucrare”: înseamnă orice operațiune efectuată asupra Datelor cu Caracter Personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2. CINE SUNTEM

Entitatea Liga Dansatorilor care acționează în calitate de Operator: Liga

Dansatorilor Romania S.A, cu sediul social în în mun. Vaslui, str. George Coșbuc nr.3, jud. Vaslui, înregistrată in Registrul Personelor fara scop liucrativ a Tribunalul Vaslui sub nr. 2/07.02.2022,  având codul unic de înregistrare 45598568.

 1. care sunt angajamentele Liga Dansatorilor FAȚĂ DE protecția datelor cu caracter personal?

Liga Dansatorilor se angajează pe deplin să asigure un nivel înalt de protecție a Datelor cu Caracter Personal și să respecte regulile aferente aplicabile atunci când Prelucrează Date cu Caracter Personal. În special, Liga Dansatorilor garantează respectarea regulamentelor aplicabile privind protecția Datelor cu Caracter Personal atunci când Prelucrează Date cu Caracter Personal referitoare la utilizatori (e.g., vizitatori, clienți, potențiali clienți, candidați, membrii, afiliati etc.) prin intermediul acestui site web.

3.1 rețeaua de protecție a datelor cu caracter PERSONAL

Responsabilul cu Protecția Datelor se ocupă de informarea și acordarea de consultanță cu privire la cerințele aplicabile pentru protecția Datelor cu Caracter Personal, monitorizarea respectării cerințelor legale și a politicilor referitoare la protecția Datelor cu Caracter Personal aplicabile în cadrul Liga Dansatorilor, cooperarea cu și îndeplinirea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere competentă.

3.2 programul de RESPECTARE a PROTECȚIEI Datelor cu caracter PERSONAL

Liga Dansatorilor a dezvoltat instrumente și a implementat măsuri menite să asigure și să monitorizeze eficiența protecției Datelor cu Caracter Personal.  În special, Liga Dansatorilor a adoptat numeroase politici și proceduri interne având ca scop creșterea gradului de conștientizare a personalului său în legătură cu importanța protecției Datelor cu Caracter Personal, furnizarea de orientări operaționale cu privire la respectarea regulamentelor privind protecția Datelor și monitorizarea respectării protecției Datelor cu Caracter Personal.

Liga Dansatorilor a lansat, de asemenea, un program de formare având ca scop creșterea gradului de conștientizare a personalului în privința regulilor care trebuie respectate în vederea protecției Datelor cu Caracter Personal.

3.3 principiile de protecție a datelor cu caracter Personal

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Liga Dansatorilor se angajează să Prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în conformitate cu următoarele principii: 

 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent (legalitate, echitate și transparență);
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt Prelucrate în scopuri specifice, explicite și legitime și nu vor fi Prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acele scopuri (principiul limitării legate de scop);
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt Prelucrate (principiul reducerii la minimum a datelor);
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, rectificate și actualizate (principiul exactității);
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt Prelucrate Datele cu Caracter Personal (limitări legate de stocare);
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată (integritate și confidențialitate). De asemenea, Liga Dansatorilor se angajează să respecte toate celelalte principii stabilite de regulamentele aplicabile privind protecția Datelor cu Caracter Personal, în special în ceea ce privește drepturile acordate Persoanelor Vizate, durata păstrării         Datelor           cu             Caracter         Personal         și         transferurile transfrontaliere ale Datelor cu Caracter Personal. 
 1. INFORMAții privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de LIGA DANSATORILOR
  • cum colectează Liga Dansatorilor datele dumneavoastră cu caracter Personal?

Atunci când vizitați site-urile noastre web, este posibil să ne furnizați în mod direct Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, sau este posibil să colectăm indirect unele dintre Datele cu Caracter Personal care fac referire la dumneavoastră.

În acest sens, este posibil ca Liga Dansatorilor să colecteze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal prin următoarele mijloace și canale de comunicare: 

 • Atunci când vă creați un cont pe unul dintre site-urile noastre web;
 • Atunci când navigați pe site-urile noastre web (i.e. informații tehnice, precum adrese IP sau date de conectare colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare);
 • Atunci când solicitați servicii pentru clienți sau ne contactați sau, în general, atunci când comunicați cu o echipă de relații cu clienții din cadrul Liga Dansatorilor;
 • Atunci când cumpărați, comandați sau rezervați produse sau servicii online;
 • Atunci când vă abonați la newsletter-ul propus de Liga Dansatorilor;
 • Atunci când participați la un concurs, program sau campanie, test sau sondaj de marketing sau când vă exprimați opinia (review produs) cu

privire la un produs comercializat pe site-ul web;

 • Atunci când participați la evenimente la care Liga Dansatorilor realizează poze sau videoclipuri care pot cuprinde imaginea și, dacă este cazul, vocea dumneavoastră;
 • Atunci când vă depuneți candidatura pentru un post în secțiunea „cariere” sau pe site-ul de recrutare dedicat, sau când aplicați sau sunteți contactat într-un alt mod în legătură cu posturile din cadrul Liga Dansatorilor;
 • Atunci când postați comentarii sau poze pe paginile noastre de social media, sau atunci când ne adresați întrebări, reclamații sau cereri prin intermediul paginilor noastre de sociale media;
 • Atunci când utilizați plugin-uri pentru Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube; sau
 • Atunci când ne furnizați în alt mod Date cu Caracter Personal, prin interacțiunile avute cu Liga Dansatorilor, spre exemplu atunci când vizitați magazinele noastre, prin intermediul camerelor de supraveghere video din magazine care captează imaginea dumneavoastră etc.
 • de ce ARE NEVOIE Liga Dansatorilor să colecteze datele dumneavoastră cu caracter Personal?

Liga Dansatorilor utilizează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în legătură cu următoarele scopuri: 

 1. Recrutarea candidaților

Liga Dansatorilor va colecta, direct de la dumneavoastră, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal prin intermediul secțiunii

„cariere/aplicare/inscriere” a site-ului web, pentru a lua în considerare și a răspunde la aplicația dumneavoastră pentru angajare/inscriere. Pentru desfășurarea și organizarea procesului de recrutare, Datele cu Caracter Personal vor fi păstrate în conformitate cu prevederile secțiunii 4.5 de mai jos. În cazul în care sunteți selectat pentru un post, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi transferate serviciului competent de resurse umane în vederea Prelucrării în scopuri de resurse umane, în conformitate cu principiile menționate anterior și politicile specifice.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate în acest scop sunt: prenumele, numele, vârsta, adresa, e-mail-ul, numărul de telefon, semnătura scrisă, fotografia, studiile și calificările, experiența profesională, școala și apartenența la asociații profesionale, parola pentru crearea contului în secțiunea de „cariere”, precum și orice alte Date cu Caracter Personal pe care le puteți include în CV-ul dumneavoastră sau în aplicația dumneavoastră pentru angajare și datele obținute în timpul procesului de recrutare, rezultând din aplicarea de teste de abilități, de logică, teste psihologice sau de aptitudini, datele din cazierul judiciar, atunci când prelucrarea este prevăzută de legislația aplicabilă. 

Pentru detalii legate de modul în care Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când aplicați prin alte modalități pentru un post în cadrul Liga Dansatorilor, cum ar fi de exemplu atunci când vă depuneți fizic candidatura la sediile noastre, online prin intermediul platformelor de recrutare, prin intermediul agențiilor de recrutare, sau printr-o recomandare prin intermediul unui angajat al Liga Dansatorilor, vă rugăm să accesați notele de informare. 

 1. Managementul relațiilor cu clienții

Liga Dansatorilor utilizează Datele cu Caracter Personal, colectate direct de la dumneavoastră sau indirect (e.g. adresa IP), în legătură cu relația comercială cu mbrii/clienții și potențialii săi membrii/clienți, în special:

 1. Pentru a vă permite să navigați și să utilizați toate funcționalitățile site-ului nostru web, să creați și să utilizați contul dumneavoastră personal online

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenumele, numele, sexul, adresa IP, tipul de browser, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul unic transmis prin SMS pentru validarea contului creat si alte date conform formularelor Liga Dansatorilor sau aplicatiilor prezente pe site unde fiecare utilizator poate scrie un mesaj catre Liga Dansatorilor. 

De asemenea accesarea de catre persoanele vizate a site-urilor Liga Dansatorilor Romania poate conduce la operatiuni de prelucrare efectuate de catre Liga Dansatorilor prin diferite functionalitati unde se pot colecta urmatoarele Date cu Caracter Personal: adrese IP, paginile pe care le acceseaza utilizatorii, geolocalizare, sistemul de operare a echipamentului folosit, varsta si sexul, frecventa returnarii pe site si altele. Mai multe informatii privind datele colectate pot fi regasite accesand sectiunea privind utilizarea cookie-urilor, precum și spre exemplu https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

 1. Pentru a ne permite să vă răspundem la întrebări, sugestii, solicitări sau reclamații

Vom Prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, precum: prenumele și numele, adresa de e-mail, in cazul in care solicitati un raspuns la domiciliu poate fi prelucrata si adresa de corespondență, numărul de telefon, numărul comenzii efectuate prin site-ul web, dacă este cazul și orice alte informații sau detalii pe care ni le puteți furniza în corespondență, pentru a trata și răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați. 

In cazul in care utilizati serviciile de Call Center, Liga Dansatorilor Romania prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numarul de telefon, numele si prenumele, vocea dumneavoastra precum si orice alte informatii pe care decideti sa la destainuiti in convorbire. 

 1. Pentru a vă permite să cumpărați produse și servicii pe site-urile web de comerț electronic ale Liga Dansatorilor, pentru a putea plasa comenzi online și pentru ca noi să asigurăm prelucrarea, confirmarea, îndeplinirea, expedierea și facturarea comenzilor și să comunicăm cu dumneavoastră legat de comenzi.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenumele, numele, sexul, adresa de facturare, adresa de livrare atunci când alegeți această modalitate de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, produsele cumpărate, metoda de plată, precum și numarul comenzii, adresa IP, providerul de internet, banca emiteta a cardului in cazul tranzactiilor neconfirmate, toate acestea din urmă atunci când achitați prin plata cu cardul.

 1. Pentru a vă furniza servicii post inregistrare/ post-vânzare legate de comenzile dumneavoastră sau de produsele sau serviciile pe care le-ați cumpărat, cum ar fi soluționarea oricăror cereri de anulare a comenzilor sau soluționarea oricăror probleme legate de executarea comenzii, returnarea produselor în baza prevederilor legale aplicabile privind vânzarea la distanță și rambursarea contravalorii acestora, precum și asigurarea înlocuirii, reparației, sau rambursarea contravalorii produselor pe durata termenului de garanție.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenumele, numele, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, produsele cumpărate, datele din factura fiscală emisă, semnătura, coordonatele bancare (date legate de contul bancar) atunci când solicitați această modalitate de plată pentru rambursarea contravalorii produselor, numărul comenzii și atunci când solicitați trimiterea unui produs în service se vor prelucra date cu privire la achizitie (bonul de casa si/sau factura) precum si datele de identificare ale clientului (nume si prenume, numar de telefon) in vederea contactarii acestuia pentru comunicarea solutiei din Service. 

 1. Pentru a vă transmite informații sau comunicări cu caracter promoțional și publicitar (marketing direct) din partea Liga Dansatorilor, în special cu privire la produse, campanii și evenimente desfășurate de către Liga Dansatorilor, prin programul nostru de newsletter, sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil atunci când este necesar, în conformitate cu cerințele legale aplicabile marketingului direct în scopuri comerciale.

Aceste comunicări pot fi transmise prin poștă electronică (e-mail) sau prin telefon (apeluri, SMS și MMS sau aplicații precum WhatsApp), conform opțiunilor dumneavoastră. 

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenumele, numele, sex, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, magazinul Liga Dansatorilor frecventat și magazinul principal din care vă faceți cumpărăturile (chiar dacă nu este un magazin Liga Dansatorilor) si alte date care pot fi introduse in formularele Liga Dansatorilor. 

 1. Pentru a afla opinia dumneavoastră cu privire la bunuri, produse și servicii, în special prin sondaje, chestionare și studii de piață desfășurate prin site-ul nostru web, care ar contribui la îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, precum și a experienței clientului.

Participarea dumneavoastră la aceste sondaje, chestionare sau studii de piață este voluntară. Prin urmare, dumneavoastră alegeți să ne oferiți Date cu Caracter Personal, prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare prevăzute de respectivele sondaje sau studii care vă vor fi puse la dispoziție la momentul efectuării studiului. Atunci când vă exprimați opinia cu privire la un produs (review produs), vom publica pe site-ul nostru web doar numele ales de utilizator pentru comunicare, calificativul și comentariul pe care le veți furniza la completarea formularului.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenume și nume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, sexul, date legate de nivelul de studii, situația familială, magazinul Liga Dansatorilor pe care doriți să îl evaluați, tipul de produse sau servicii cumpărate, opiniile personale și gradul de satisfacție cu privire la produse și servicii, informații despre preferințele dumneavoastră și obiceiuri de cumpărare, alte magazine în afara de Liga Dansatorilor pe care le vizitați, sau alte Date cu Caracter Personal pe care vă oferiți să le furnizați. 

7. Pentru a organiza și a vă permite să participați la evenimente sau alte programe sau campanii de marketing, sau pentru a acorda

premii câștigătorilor acestor campanii

Participarea dumneavoastră la astfel de campanii este voluntară. Prin urmare, dumneavoastră alegeți să ne oferiți Date cu Caracter Personal, prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt cele furnizate de către dumneavoastră precum: prenumele, numele, sex, data nașterii, adresa de e-mail sau numărul de telefon, iar acestea pot să fie diferite si/sau suplimentate în funcție de fiecare concurs, program sau campanie desfășurată; pentru câștigătorii acestora colectăm în plus – adresa, semnătura, codul numeric personal, seria, numărul și celelalte detalii din cartea de identitate, detaliile cumpărării – numărul bonului fiscal care atestă achiziția produselor, atunci când acestea ne sunt necesare conform legislației fiscale. 

În cazul în care există detalii specifice legate de Prelucrarea Datelor dumneavoastră în cadrul anumitor evenimente, programe sau campanii, vă rugăm să consultați secțiunile corespunzătoare din regulamentele de campanie aferente acestora ce vor fi puse la dispoziție.

 1. Alte situații în care Liga Dansatorilor Prelucrează Datele cu Caracter

Personal ale clienților și ale potențialilor săi clienți

Vom Prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când solicitați întocmirea unei facturi fiscale, când ne furnizați feedback sau reclamatii prin intermediul formularelorpe care le completati; 

 

C.Navigarea pe site. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, folosim cookie-uri pentru a colecta automat informații tehnice care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru navigarea pe site-ul nostru, sistemul dumneavoastră de operare, numele de domeniu sau gazda de domeniu prin intermediul căreia utilizatorul navighează pe site. 

Scopul principal al utilizării cookie-urilor este de a vă ajuta să aveți o experiență de navigare mai bună și, în scop publicitar, pentru a vă oferi un conținut adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Astfel, în măsura în care v-ați dat acordul pentru utilizarea cookie-urilor, vom folosi cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe siteul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar. 

Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile dumneavoastră de a controla și/sau dezactiva cookie-urile. 

D.Plugin-uri pentru Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube

În scopul optimizării funcționale continue și al unei ușurințe de utilizare maxime, unele dintre serviciile noastre online utilizează plugin-urile enumerate mai jos.

Puteți recunoaște plugin-urile după logo-urile Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube inserate pe site-ul nostru. Atunci când faceți click pe fiecare logo, plugin-ul stabilește o conexiune directă între browser-ul dumneavoastră și serverele Facebook Ireland Limited (care deține Facebook și Instagram) /Twitter/YouTube. În felul acesta, Facebook/Twitter/Instagram/YouTube sunt informate că ați utilizat serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceți click pe butoanele „share” sau „retweet” în timp ce sunteți conectat la conturile dumneavoastră de Facebook/Twitter/Instagram/YouTube, puteți conecta conținutul serviciilor noastre online la conturile dumneavoastră de utilizator Facebook/Twitter/Instagram/YouTube.

Facebook/Twitter/Instagram/YouTube vor putea apoi să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem că utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin utilizarea paginilor Facebook/Twitter/Instagram/YouTube este supusă termenilor și condițiilor și politicilor de confidențialitate stabilite de respectivele companii, asupra cărora Liga Dansatorilor nu are niciun control sau responsabilitate. Pentru mai multe informații privind politicile de confidențialitate adoptate de aceste companii, vizitați: (i) pentru Facebook – https://www.facebook.com/policy.php, (ii) pentru Twitter – https://twitter.com/en/privacy, (iii) pentru Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_conten t, (iv) pentru YouTube

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Dacă nu doriți ca Facebook/Twitter/Instagram/YouTube să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator, vă rugăm să vă deconectați de la contul dumneavoastră de utilizator când accesați pluginurile de pe site-ul nostru web.

E.Interacțiunile cu utilizatorii de social media

Vom Prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, precum prenumele și numele, imaginea, numele de utilizator, adresa IP, și, după caz, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați prin corespondență, atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de social media precum

Facebook/Twitter/Instagram/YouTube pe paginile oficiale ale ligii noastre sau atunci când ne adresați întrebări, reclamații sau cereri prin aceste canale de comunicare. 

Accesul la paginile noastre oficiale active pe aceste platforme de social media se face în condițiile stabilite exclusiv de

Facebook/Twitter/Instagram/YouTube. Fiecare platformă de social media are propria sa politică de confidențialitate a datelor. În cazul în care aveți orice întrebări cu privire la utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către respectivele platforme, sau pentru informații despre scopul sau volumul Datelor cu Caracter Personal colectate și Prelucrate de respectivele platforme de social media, precum și despre drepturile dumneavoastră și posibilitățile de configurare pentru a vă proteja spațiul privat, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate indicate la punctul D de mai sus. 

 1. Promovarea activității și „produselor” Liga Dansatorilor prin realizarea și publicarea de poze și videoclipuri din cadrul evenimentelor organizate de Liga Dansatorilor

Vom Prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când publicăm pe site-ul nostru web și/ sau pe paginile noastre de social media indicate mai sus imagini și videoclipuri de la evenimentele organizate de Liga Dansatorilor la care ați participat și dacă participați la crearea de materiale audio-video de tip interviu sau testimonial.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: imaginea și eventual vocea, dacă participați la crearea de materiale audio-video de tip interviu sau testimonial, sau alte Date cu Caracter Personal pe care ni le veți furniza la momentul respectiv. 

La fiecare eveniment in parte, Liga Dansatorilor Romania se obliga sa va puna la dispozitie printr-o Nota de Informare sau Consimtamant, dupa caz, toate detaliile necesare privind protectia Datelor cu Caracter Personal si drepturile si libertatile de care beneficiati conform GDPR. 

 1. Adresarea unei solicitări atunci când sunteți interesați să deveniți furnizorii noștri

Atunci când ne adresați o astfel de solicitare de colaborare, vom Prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, în calitate de potențial furnizor persoană fizică sau reprezentant al companiei dumneavoastră, în scopul analizei solicitării dumneavoastră și, dacă propunerea este de interes pentru noi, pentru a iniția demersurile în vederea unei colaborări.

Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt: prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de -e-mail (atunci când aceasta cuprinde Date cu Caracter Personal), tipul de activitate comercială pe care o desfășurați, domeniul de activitate și categoriile de produse pe care le comercializați. 

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile obligatorii cerute de Liga Dansatorilor pe site-urile sale web sunt marcate cu un asterisc pe formularele online. Fără aceste informații, solicitarea/comanda utilizatorului nu poate fi Prelucrată de Liga Dansatorilor. Toate celelalte informații sunt opționale, însă ne sunt necesare pentru a dezvolta relația cu dumneavoastră.

 1. Alte situații de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal de către Liga Dansatorilor

Liga Dansatorilor colectează Date cu Caracter Personal și în anumite situații specifice în care interacționați cu noi în afara site-urilor noastre web, de exemplu atunci când vizitați unul dintre sediile noastre, când interacționați cu noi în calitate de parteneri contractuali pentru desfășurarea relațiilor comerciale sau când interacționați cu noi în calitate de reprezentant al unei autorități publice.  

 

4.3 temeiul juridic al prelucrării

Operațiunile de Prelucrare efectuate de Liga Dansatorilor sunt bazate pe:

 1. Interesul său legitim constând în:
 2. interesul legitim al Liga Dansatorilor Romania de a angaja personalul ligii în vederea desfășurării activității, pentru prelucrarea datelor candidaților pe parcursul procesului de recrutare pentru poziția la care ați aplicat; ii. protejarea activității, bunurilor, produselor și serviciilor sale;
 • menținerea unei bune relații cu membrii/afiliatii/partenerii/clienții săi prin furnizarea de răspunsuri la orice întrebări, sugestii, cereri sau reclamații;
 1. organizarea de evenimente sau alte programe și campanii de marketing pentru promovarea activității sale;
 2. interesul nostru de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de social media pentru administrarea plugin-urilor

Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube; vi. interesul nostru de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile de social media administrate de Liga Dansatorilor și de a oferi un răspuns la întrebările, reclamațiile sau cererile utilizatorilor adresate prin canalele de social media.

 • necesitatea de a executa contractul (termenii și condițiile, regulamentul de campanie promoțională, contractul etc.) la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii unui contract:
 • crearea și gestionarea contului dumneavoastră de utilizator pe site-ul nostru;
 1. pentru vânzarea de produse și/sau servicii;
 2. pentru furnizarea de servicii post-vânzare legate de comenzile sau de produsele sau serviciile achiziționate;
 3. pentru desfășurarea de evenimente sau alte programe sau campanii de marketing;
 • pentru efectuarea demersurilor în vederea inițierii unei colaborări atunci când sunteți interesați să deveniți furnizorii noștri.
 • atunci când Prelucrarea este impusă de legile aplicabile la care este supusă Liga Dansatorilor, cum ar fi Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale câștigătorilor unui concurs, program sau ai unei campanii de marketing, pentru acordarea premiilor și completarea documentelor cerute de lege, sau Prelucrarea Datelor clienților care achiziționează produse online, așa cum este prevăzut de legislația financiar-contabilă pentru facturare; și

Consimțământul obținut de la Persoana Vizată, pentru fiecare Prelucrare în parte, cum ar fi:

 1. pentru recrutare, întrucât Liga Dansatorilor păstrează CV-urile candidaților care nu au fost selectați pentru un anumit post, sau CV-urile candidaților care au aplicat fără a specifica o poziție anume, pe o perioadă mai lungă în vederea contactării acestora în legătură cu viitoarele oportunități de angajare;
 2. pentru utilizarea unor cookie-uri pe site-ul nostru web;
 • pentru efectuarea de sondaje, chestionare sau studii de piață;
 1. pentru Prelucrarea și publicarea Datelor cu Caracter Personal atunci când furnizați o opinie (review produs) cu privire la un produs de pe site-ul web; pentru comunicări de marketing direct pentru a vă informa despre produsele, campaniile și evenimentele noastre;
 2. pentru publicarea pe site-ul nostru web și pe paginile noastre de social media a imaginilor și videoclipurilor din care puteți fi identificați, de la evenimentele Liga Dansatorilor la care ați participat.

Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de email cu ocazia inscrierii/inregistrarii/achiziționării unui produs sau a unui serviciu de la noi, este posibil să utilizăm adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în această privință, în condițiile respectării dispozițiilor legale care prevăd această posibilitate; în acest caz, la momentul obținerii adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, pentru fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi opțiunea de a vă opune unei astfel de utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

 4.4.   PROCESUL            DECIZIONAL        AUTOMATIZAT   ȘI       PROFILAREA AUTOMATIZATĂ

Datele cu Caracter Personal menționate în această Politică nu fac obiectul unor procese decizionale automatizate și nici unor activități de profilare. 

4.5 CÂT TIMP PĂSTREAZĂ LIGA DANSATORILOR DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

Liga Dansatorilor păstrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în conformitate cu perioadele de păstrare impuse de legile și regulamentele aplicabile, în special în vederea desfășurării activităților sale și nu păstrează Datele cu Caracter Personal mai mult decât este necesar în raport cu scopurile pentru care au fost colectate.

În special, Liga Dansatorilor poate stoca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe următoarele perioade: 

 • Atunci când ne contactați și ne adresați întrebări, sugestii, solicitări sau plângeri, păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară prelucrării și emiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră și pe durata de 2 ani cu precizarea ca aceasta se poate prelungi daca este necesară protejării drepturilor ligii, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție, respectiv pe o durată estimată la 3 ani, in special pentru comertul online; Datele cu Caracter Personal colectate prin intermediul serviciilor de Call Center vor fi stocate pe o perioada de 1 an de la ultima comunicare efectuată intre dumneavoastră si Liga Dansatorilor, cu precizarea ca aceasta se poate prelungi daca este necesară protejării drepturilor ligii, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție, respectiv pe o durată estimată la 3 ani.
 • Păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în vederea organizării și administrării de evenimente, programe de marketing și campanii, pe durata campaniei, programului sau concursului și în vederea acordării premiilor către câștigători, precum și pe perioada necesară protejării drepturilor ligii, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv termenul de prescripție și perioadele de stocare prevăzute de legislația fiscală;
 • Păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal folosite pentru activități de marketing direct până la momentul la care vă dezabonați sau ne solicitați să le ștergem, dar nu mai mult de 2 ani de la ultima interacțiune cu marca Liga Dansatorilor (e.g., ultima comandă, ultima conectare la contul dumneavoastră de pe site-ul nostru, ultima accesare a unui hyperlink conținut de unul dintre e-mailurile noastre sau ultima dată când ați vizualizat comunicările noastre de marketing direct);
 • Atunci când desfășurăm sondaje, chestionare și studii de piață, vom păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal până la momentul finalizării sondajului, chestionarului sau a studiului de piață și până când finalizăm analiza rezultatelor, moment după care Datele cu Caracter Personal vor fi anonimizate sau distruse;
 • Putem sa păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal asociate contului dumneavoastră de utilizator pe perioada în care contul dumneavoastră este activ și pentru o perioadă ulterioară de 3 ani necesară protejării drepturilor ligii;
 • Atunci când achiziționați produse sau servicii de la noi, vom păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal legate de comenzile efectuate prin contul de client (inclusiv comenzile și facturile aferente) timp de 10 ani, având în vedere că aceste documente vor fi folosite pentru efectuarea înregistrărilor contabile;
 • Datele cu Caracter Personal legate de candidați sunt păstrate pe perioada de timp necesară pentru finalizării procesului de recrutare atunci când ați aplicat pentru un anumit post. În ipoteza în care veti consimti in mod expres la aceasta, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate de catre Liga Dansatorilor in vederea luarii in considerare a aplicatiei dumneavoastra pentru posturi ulterioare care vor deveni vacante, Liga Dansatorilor putand sa va contacteze in acest scop pe parcursul unei perioade de 3 ani de la transmiterea de catre dumneavoastra a aplicatiei/CV-ului;
 • Datele dumneavoastră cu Caracter Personal colectate pentru a deveni furnizor sunt păstrate pe o perioadă de 3 ani;
 • Atunci când ne furnizați pe site-ul web opinia dumneavoastră legată de servicii noastre, de activitatea noastra, produsele noastre (review produs) vom păstra Date cu Caracter Personal pe care ni le furnizați pentru o perioadă de 3 ani.
 • Păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul promovării activității și produselor Liga Dansatorilor prin realizarea și publicarea de poze și videoclipuri din cadrul evenimentelor organizate de Liga Dansatorilor pe perioada specificata in Notele de Informare sau in Consimtamintele liber exprimate comunicate si semnate in cadrul fiecarui eveniment.

Cookie-urile folosite de Liga Dansatorilor sunt păstrate pe perioadele indicate în Politica privind Modulele Cookie.

4.6 CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

Angajații Liga Dansatorilor care lucrează cu echipele responsabile de administrarea relațiilor cu clienții, vânzări și administrarea afacerii, conformitate și IT pot accesa Datele dumneavoastră cu Caracter Personal numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În mod similar, numai departamentele care se ocupă de recrutare și de administrarea resurselor umane din cadrul Liga Dansatorilor vor accesa o parte din Datele cu Caracter Personal sau toate aceste Date asociate candidaților, numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceste Date vor putea fi accesate și de angajați din cadrul Liga Dansatorilor care intenționează să angajeze pe anumite posturi în cadrul echipelor coordonate de ei.

Liga Dansatorilor nu transferă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți, altele decât furnizorii săi de servicii și entitățile menționate în această Politică.

Datele cu Caracter Personal pe care le dezvăluim furnizorilor noștri se limitează la informațiile minime despre Datele cu Caracter Personal, care sunt necesare pentru a furniza respectivele servicii și le solicităm acestora să nu folosească Date cu Caracter Personal în niciun alt scop. Facem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm păstrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în condiții de siguranță și securitate.

Entitățile cărora este posibil să le dezvăluim Date cu Caracter Personal sunt următoarele: 

 1. În vederea gestionării și administrării datelor legate de candidați, acestea sunt în anumite cazuri dezvăluite furnizorului aplicației de management a personalului, cu sediul în România;
 2. În vederea operării site-ului nostru web și în scopuri legate de folosirea cookie-urilor, putem transmite Date cu Caracter Personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să presteze servicii de mentenanță pentru site-ului nostru web, care sunt situați în spatiul

Uniunii Europene; 

 1. Pentru a vă răspunde la întrebări, sugestii, solicitări sau reclamații, este posibil să transmitem Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către furnizorii noștri de servicii de Call Center situați în Romania. Acestia au fost selectati de Liga Dansatorilor Romania, iar conditiile contractuale prevad conformitatea cu prevederile GDPR;
 2. Pentru organizarea și administrarea evenimentelor, a programelor și campaniilor de marketing este posibil să transmitem Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către agenții de publicitate și marketing, agenții digitale și de rețele de socializare, cu sediul în Romania sau in spatiul Uniunii Europene sau a altor tari din afara Uniunii

Europene, exclusiv cu respectarea prevederilor GDPR;

 1. Pentru gestionarea bazelor de date pentru marketing direct, Datele cu Caracter Personal sunt încărcate în aplicația Grupului Liga Dansatorilor și pot fi dezvăluite furnizorului acestei aplicații, care este contractat de către

Liga Dansatorilor Retail International si care respecta prevederile GDPR;

 1. Pentru comunicații de tip marketing direct, este de asemenea posibil să transmitem Datele cu Caracter Personal către agențiile de publicitate și marketing care desfășoară în numele nostru activitățile de comunicare, și care au sediul în Romania sau in spatiul Uniunii Europene sau a altor tari din afara Uniunii Europene, exclusiv cu respectarea prevederilor GDPR;
 2. Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, este posibil să transmitem Datele cu Caracter Personal furnizorilor de servicii de sondare și studii de piață, care au sediul în spatiul Uniunii Europene sau a altor tari din afara Uniunii Europene, iar prevederile contractuale încheiate cu aceștia impun respectarea prevederilor GDPR;
 3. Pentru livrarea comenzilor plasate pe site-ul nostru web la adresa de livrare indicată, vom transmite Datele dumneavoastră legate de livrare către furnizorii de servicii de curierat, care au sediul, reprezentanta sau sucursala în România;
 4. Pentru procesarea plăților atunci când faceți o plată online, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi colectate de către furnizorul nostru de plăți online, cu sediul în România, sau atunci când achitați în rate folosind serviciile oferite de Oney, Datele vor fi transmise către Banca cu care subscrisa va lucra. Liga Dansatorilor nu intra in posesia datelor tranzactionale, acestea fiind gestionate exclusiv de banci si partenerii acestora care se supun legislatiei nationale in vigoare.
 5. Pentru realizarea fotografiilor și videoclipurilor de la evenimentele organizate de Liga Dansatorilor este posibil să colaborăm cu furnizori de servicii de fotografie-video, cu sediul în România.

Unele dintre entitățile către care dezvăluim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt terțe părți care nu vor Prelucra Datele cu Caracter Personal, dar ar putea avea acces la acestea atunci când își îndeplinesc atribuțiunile ce le revin sau atunci când interacționează cu noi, cum ar fi companii de mentenanță tehnică, auditori financiari sau juridici.

De asemenea, Liga Dansatorilor ar putea fie nevoită să transfere Date cu Caracter Personal către terțe părți (i) atunci când primim solicitarea din partea unei autorități judiciare sau a unei autorități publice, unor auditori sau unor instituții competente să desfășoare verificări asupra activității sau activelor ligii, conform normelor legale aplicabile; aceste autorități sau instituții publice pot fi Poliția Română, instanțele de judecată, ANSPDCP, ANAF, notarii publici, executori judecătorești etc., (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor ligii noastre sau ale altei entități sau persoane, putem divulga Datele către avocați sau mediatori, (iii) cumpărători terți, în măsura în care activitatea ligii ar putea fi (total sau parțial) transferată, iar Datele cu Caracter Personal ale Persoanelor Vizate ar face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției; (iv) societățile care administrează canalele sociale și care acționează în calitate de operatori, cum sunt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. 

Liga Dansatorilor asigură confidențialitatea și securitatea Datelor cu Caracter Personal în timpul transferului acestora către destinatarii anterior menționați.

În contextul operațiunilor descrise mai sus, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor putea fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). Vă informăm că orice transfer realizat de Liga Dansatorilor într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR. 

 

 1. MĂSURI DE SECURITATE

Liga Dansatorilor implementează toate măsurile adecvate de natură tehnică și organizațională pentru a asigura un nivel de securitate al Datelor cu Caracter Personal adecvat riscului și, în special, pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesării acestora.

Același nivel de protecție este impus contractual de Liga Dansatorilor și Persoanelor Împuternicite.

Orice angajați Liga Dansatorilor care, în cursul activității lor, ar putea avea acces la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal au convenit să păstreze stricta confidențialitate a acestora.

Liga Dansatorilor vă informează prin această Politică asupra faptului că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța activității de Prelucrare a Datele cu Caracter Personal.

 1. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA

Datele cu Caracter Personal furnizate conform Secțiunii 4.2 în vederea (i) vânzării de produse și/sau servicii și furnizării de servicii post-vânzare, desfășurarea de programe de marketing, campanii sau evenimente, crearea și gestionarea contului dumneavoastră de utilizator de pe site-ul nostru web și pentru efectuarea demersurilor în vederea inițierii unei colaborări atunci când sunteți interesați să deveniți furnizorii noștri, reprezintă o obligație contractuală/necesară în vederea încheierii unui contract cu liga și (ii) Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale câștigătorilor unui concurs, ai unui program de marketing sau ai unei campanii în vederea atribuirii de premii și completării documentelor cerute prin lege, precum și în vederea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale clienților care achiziționează produse online, așa cum este prevăzut de legislația financiar-contabilă pentru facturare, reprezintă o obligație legală a Liga Dansatorilor, iar Persoana Vizată trebuie să furnizeze Datele cu Caracter Personal.

În cazul în care Persoana Vizată nu furnizează Datele cu Caracter Personal în scopurile menționate mai sus, produsele/serviciile nu vor putea fi furnizate, iar înscrierea pentru concurs/campaniile sau programele de marketing, precum și intrarea în posesia premiilor, nu vor fi posibile.

 1. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

În contextul Prelucrării Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal Prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare a faptului că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt sau nu Prelucrate, iar dacă Prelucrarea se confirmă, aveți dreptul să aveți acces la tipul de Date cu Caracter Personal și la condițiile în care are loc Prelucrarea, adresând o solicitare în acest sens

Operatorului;

 1. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu Caracter Personal: aveți posibilitatea, prin transmiterea unei solicitări în acest sens către Operator, să cereți rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al Prelucrării este consimțământul Persoanei Vizate, iar Persoana Vizată și-a retras consimțământul și nu mai există un alt temei juridic, (iii) Persoana Vizată își exercită dreptul la opoziție, iar Operatorul nu are motive imperioase de a continua activitatea de Prelucrare, (iv) datele au fost Prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legilor de la nivel UE sau din România; sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile ligii informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), în cazul cărora sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul;
 2. Dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea Prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că Datele cu Caracter Personal Prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care ar permite Operatorului să verifice acuratețea Datelor cu Caracter Personal; (ii) Prelucrarea este nelegală, dar nu doriți să ștergem Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru scopurile menționate mai sus, dar solicitați datele pentru a întemeia, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus Prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă motivele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate;
 3. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la Prelucrare, atunci când Prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea Prelucrării realizate până la momentul respectiv;
 4. Dreptul de vă opune cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când Prelucrarea are la bază interesul legitim și dreptul de a vă opune, în orice moment, Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau afectează în mod similar Persoana Vizată într-o manieră semnificativă;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat Operatorului, într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date unui alt operator, dacă Prelucrarea se bazează pe consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și se desfășoară prin mijloace automate;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Pentru a vă exercita drepturile, trimiteți un e-mail sau o notificare scrisă, datată și semnată sau în format electronic la adresele indicate în secțiunea Contact de mai jos. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat în scopuri de marketing direct aveți posibilitatea de a folosi opțiunea „dezabonați-vă” pe care o aveți la dispoziție în fiecare comunicare de marketing.  Pentru a putea să răspundem solicitării dumneavoastră, va trebui să ne comunicați următoarele date de identificare necesare: nume, prenume, e-mail sau adresă poștală și orice alte informații necesare pentru a vă confirma identitatea. 

8. Datele CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR  

Liga Dansatorilor nu colectează, nu păstrează și nici nu folosește cu bună-știință Date cu Caracter Personal ale unor copii cu vârste sub 16 ani. Dacă informații despre un minor au fost colectate de către site-ul web fără acordarea consimțământului sau autorizare de către persoana care are responsabilitate parentală asupra copilului, vă rugăm să aveți în vedere că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului în numele și pe seama acestuia. Într-o astfel de situație vă invităm să ne contactați.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE

Politica privind Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal poate fi modificată de Liga Dansatorilor la diverse intervale de timp, după cum va putea deveni necesar.

În cazul în care Liga Dansatorilor dorește să ajusteze Politica (e.g. în cazul în care Liga Dansatorilor dorește să folosească Datele dumneavoastră cu Caracter Personal altfel decât se prevede în Politica în vigoare la momentul colectării datelor), o notificare privind orice astfel de modificări importante sau de substanță va fi afișată într-o versiune revizuită a actualei Politici, iar versiunea revizuită va intra în vigoare la momentul afișării.

Liga Dansatorilor se va asigura că notificarea este întocmită într-o manieră care să asigure faptul că o luați la cunoștință, spre exemplu folosind adresa de e-mail pe care ne-ați pus-o la dispoziție, în secțiunea despre Datele cu Caracter Personal de pe site-ul nostru, sau prin orice alte mijloace adecvate care asigură comunicarea efectivă.

Atragem atenția asupra faptului că Liga Dansatorilor se angajează să nu Prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal într-o manieră incompatibilă cu scopurile menționate inițial, cu excepția cazului în care Prelucrarea respectă regulile aplicabile.

 1. ÎNTREBĂRI/DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebări sau comentarii legate de Politica noastră, sau de maniera în care Liga Dansatorilor colectează și folosește Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, precum și pentru a vă exercita drepturile legate de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal care au fost colectate, vă rugăm să ne contactați Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Liga Dansatorilor (DPO), la următoarea adresă: office@liga-dansatorilor.ro.

 

Dans, Scoala de dans, Cultura, Educatie, Sort, Miscare, Sanatate, Liga Dansatorilor, Romania, Bucuresti

Alătură-te FLD

Federația Liga Dansatorilor este deschisă pentru afiliere tuturor cluburilor care doresc să facă parte din proiectul nostru. 

Afiliere Membru FLD

Persoană de contact
  Strength: Very Weak
  Informații despre școală
  *
  Descriere
  Introdu scurte informatii: numar de coregrafi, stiluri de dans, competitii organizate, etc.
  Selecteaza Metoda de Plata
  Cum vrei sa platesti?
  Sumar Plata

  Planul Curent Selectat :
  Cost Plan:

  Suma Totala: